Петър Мегеров е специализант нефролог в София с над 7 години медицински опит. Извършва прегледи и съвременно лечение на нефрологични заболявания, диагностика и лечение на гломерулни заболявания (първични и вторични), остри и хронични тубулоинтерстициални нефрити, бъбречна биопсия, плазмафереза при имунни нефропатии, нефрологични усложнения при болни с онкологични заболявания. артериална хипертония с бъбречен произход, подагра, увреждане на бъбреците при захарен диабет, подготовка на пациенти с напреднало бъбречно заболяване за бъбречно-заместително лечение, като диализа или бъбречна трансплантация и лечение на бъбречно трансплантирани пациенти. Петър Мегеров не преглежда деца. Завършва МФ на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016 г.

Към момента специализира „Нефрология“. Има над 20 публикации в български и международни научни списания, както и многобройни участия в български и международни нефрологични и трансплантационни конгреси. Член е на Българския лекарски съюз и Българското дружество по нефрология.

Ежегоден ментор на уъркшоп по нефрология е на XIX Международен конгрес на медицинските науки за студенти и млади лекари. Участва с орална презентация на своя научна разработка на XV международен конгрес BANTAO, 2021 г.. Завършва курсове по бъбречна трансплантация в Испания, Хърватия, Турция и Дания и по редки болести в Словения и Испания. Владее английски език.

От 2017 г. до 2020 г. Мегеров работи в Клиниката по нефрология и трансплантация към УМБАЛ „Александровска“, а от 2016 г. до 2020 г. работи в Спешното отделение към същата болница. От 2019 г. до 2020 г. е асистент към Медицинския университет – София. От 2020 г. до 2021 г. работи в Клиниката по нефрология и трансплантология към МБАЛ „Лозенец“. От 2021 г. практикува отново в Клиника по нефрология и трансплантация към УМБАЛ „Александровска“. Към момента е част и от екипа на МЦ „МедИнс – Свети Герасим Кефалонийски“.

ЗАПИШИ ЧАС