Пореден номер Име на услугата Група на услугата Цена
1 Първичен преглед от акушер-гинеколог Прегледи  90,00 лв.
2 Първичен преглед от невролог Прегледи  80,00 лв.
3 Първичен преглед от УНГ Прегледи  70,00 лв.
4 Първичен преглед от уролог Прегледи  80,00 лв.
5  Първичен преглед от мамолог Прегледи  80,00 лв.
6 Първичен преглед от дерматолог Прегледи  80,00 лв.
7 Първичен преглед от неврохирург Прегледи  80,00 лв.
8 Първичен преглед от пулмолог Прегеледи  80,00 лв.
9 Първичен преглед от педиатър Прегледи  70,00 лв.
10 Първичен преглед от нефролог Прегледи  80,00 лв.
11 Първичен преглед от кардиолог Прегледи  80,00 лв. – 100,00 лв.
12 Вторичен преглед от акушер-гинеколог Прегледи  70,00 лв.
13 Вторичен преглед от невролог Прегледи  60,00 лв.
14 Вторичен преглед от офталмолог Прегледи  60,00 лв.
15 Вторичен преглед от УНГ Прегледи  60,00 лв.
16 Вторичен преглед от уролог Прегледи  60,00 лв.
17 Вторичен преглед от дерматолог Прегледи  60,00 лв.
18 Вторичен преглед от хирург Прегледи  60,00 лв.
19 Вторичен преглед от пулмолог Прегледи  60,00 лв.
20 Вторичен преглед от педиатър Прегледи  60,00 лв.
21 Вторичен преглед от кардиолог Прегледи  70,00 лв.
22 Цитонамазка/ Цитологично изследване Акушерство и гинекология  35,00 лв.
23 Микробиологично изследване Акушерство и гинекология  30,00 лв.
24 ЕКГ изследване Кардиология  30,00 лв.
25 Електрокардиография Кардиология 40,00 лв. – 80,00 лв.
26 Аудиометрия УНГ 60,00 лв.
27 Отстраняване на церумен – едно ухо УНГ  25,00 лв.
Пореден номер Име на услугата Група на услугата Цена
1 Ехография на щитовидна жлеза Образна диагностика 60,00 лв.
2 Ехография на простата Образна диагностика 60,00 лв.
3 Ехография на малък таз Образна диагностика 60,00 лв.
4 Ехография на млечни жлези Образна диагностика 60,00 лв.
5 Ехография на коремни органи Образна диагностика 60,00 лв.
Пореден номер Име на услугата Група на услугата Цена
1 Мускулна инжекция Инжекции 20,00 лв.
2 Венозна инжекция Инжекции 35,00 лв.
3 Подкожна инжекция Инжекции 15,00 лв.