27Отстраняване на церумен – едно ухоУНГ 70,00 лв.

Пореден номер Име на услугата Група на услугата Цена
1 Първичен преглед от акушер-гинеколог Прегледи  90,00 лв.
2 Първичен преглед от невролог Прегледи  90,00 лв.
3 Първичен преглед от УНГ Прегледи  90,00 лв.
4 Първичен преглед от уролог Прегледи  90,00 лв.
5 Първичен преглед от дерматолог Прегледи  90,00 лв.
6 Първичен преглед от неврохирург Прегледи  90,00 лв.
7 Първичен преглед от хирург Прегледи  90,00 лв.
8 Първичен преглед от пулмолог Прегледи  90,00 лв.
9 Първичен преглед от педиатър Прегледи  90,00 лв.
10 Първичен преглед от гастроентеролог Прегледи  90,00 лв.
11 Първичен преглед от нефролог Прегледи  90,00 лв.
12 Първичен преглед от кардиолог Прегледи  90,00 лв. – 100,00 лв.
13 Първичен преглед от ендокринолог Прегледи  90,00 лв.
14 Първичен преглед от мамолог Прегледи  90,00 лв.
15 Вторичен преглед от акушер-гинеколог Прегледи  70,00 лв.
16 Вторичен преглед от невролог Прегледи  70,00 лв.
17 Вторичен преглед от УНГ Прегледи  70,00 лв.
18 Вторичен преглед от уролог Прегледи  70,00 лв.
19 Вторичен преглед от дерматолог Прегледи  70,00 лв.
20 Вторичен преглед от неврохирург Прегледи  70,00 лв.
21 Вторичен преглед от хирург Прегледи  70,00 лв.
22 Вторичен преглед от пулмолог Прегледи  70,00 лв.
23 Вторичен преглед от педиатър Прегледи  70,00 лв.
24 Вторичен преглед от гастроентеролог Прегледи  70,00 лв.
25 Вторичен преглед от нефролог Прегледи  70,00 лв.
26 Вторичен преглед от кардиолог Прегледи  70,00 лв.
27 Вторичен преглед от ендокринолог Прегледи  70,00 лв.
28 Вторичен преглед от мамолог Прегледи  70,00 лв.
29 Вземане на цитонамазка от женски полови органи Акушерство и гинекология  35,00 лв.
30 Вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване Акушерство и гинекология  30,00 лв.
31 ЕКГ изследване Кардиология  30,00 лв.
32 Ехокардиография Кардиология  80,00 лв.
33 Аудиометрия УНГ  60,00 лв.
34 Инцизия в областта на УНГ УНГ  45,00 лв.
Пореден номер Име на услугата Група на услугата Цена
35 Интравенозна инфузия до 30мин. Манипулации 45,00лв.
36 Интравенозна инфузия над 30мин. Манипулации 55,00 лв.
37 Първична обработка на голяма рана Манипулации 70,00 лв.
38 Вторична обработка на голяма рана Манипулации 40,00 лв.
39 Първична обработка на малка рана Манипулации 40,00 лв.
40 Вторична обработка на малка рана Манипулации 30,00лв.
41 Мускулна инжекция Манипулации 25.00лв.
42 Венозна инжекция Манипулации 35,00 лв.
43 Подкожна инжекция Манипулации 15,00 лв.
Пореден номер Име на услугата Група на услугата Цена
44 Ехография на щитовидна жлеза Образна диагностика 60,00 лв.
45 Ехография на простата Образна диагностика 60,00 лв.
46 Ехография на малък таз Образна диагностика 60,00 лв.
47 Ехография на млечни жлези Образна диагностика 60,00 лв.
48 Ехография на коремни органи Образна диагностика 60,00 лв.
49 Ехография на отделителна система Образна диагностика 60,00 лв.