Този уебсайт е собственост на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИНС – СВ. ГЕРАСИМ КЕФАЛОНИЙСКИ“ ЕООД (ул. Асен Йорданов 62, 1407 София, България).

Единен идентификацион код (ЕИК): 207026238

Email: info@medins.bg