В рамките на педиатричния преглед на малките пациенти, се включват няколко етапа. На първи етап от родителите се снема подробна анамнеза във връзка с нормите за протичане на растеж и невропсихичното развитие на детето, имунизационния му статус, миналите му боледувания, завършили потенциално с хоспитализация, и алергичните му прояви, ако има такива.

След това се преминава към oбективното обследване на детето, което се извършва мануално и инструментално и включва отоскопия, аускултация на бял дроб с определяне на дихателна честотa и сатурация на кислород, аускултация на сърце, измерване на сърдечна честотa и артериално кръвно налягане, палпаторно обследване на коремни органи. Определя се на телесното му тегло и индекса на телесната маса.

При необходимост за уточняване в диагнoстичния план се провеждат параклинични изследвания в лабораторното звено на медицинския център.

Последният етап от педиатричния преглед се заключва в назначаване на подходяща симптоматична или етиологична терапевтична схема на поведение.

Мерилин Иванова
Ани Гьошева