Специалността “Вътрешни болести” се занимава с диагностиката, проблемите  и лечението на вътрешните органи на пациентите. Предоставя информация относно възможностите за превенция и профилактика, както и за предотвратяването на определени заболявания.


Специалистите по вътрешни болести имат ключова роля за повишаването на информираността на пациента за възможни оплаквания, етапите, които трябва да се преживеят в процеса на лечение на съществуващи заболявания и, ако е необходимо, насочване към различни други медицински звена.


Някои от заболяванията, за които специалността “Вътрешни болести” е първа инстанция са хипертония, заболявания на долните и горните дихателни пътища, диабет, заболявания на щитовидната жлеза, бъбреците и червата. След прегледа и изследванията на пациента, при необходимост той бива насочен към друг специалист – кардиолог, гастроентеролог и т. н.


Лекарите по вътрешни болести, известни като интернисти, са “експерти в сложността”. Те са специализирани в медицината за възрастни и са специално обучени да решават диагностични проблеми, да управляват тежки дългосрочни заболявания и да помагат на пациенти с множество сложни хронични състояния. Те осигуряват цялостна, продължителна грижа за пациентите си.

Мерилин Иванова