Д-р Виктор Даков е гастроентеролог в София с над 6 години медицински опит. Интересите му са в сферата на абдоминалната ехография, горната и долната ендоскопия на храносмилателната система. Д-р Даков не преглежда деца. Завършва Медицинския университет – София през 2017 г. Придобива специалност през 2022 г. Преминал е обучителни курсове в Русия, Чили и Чехия. Член е на Български лекарски съюз. Участвал е в национални конгреси и семинари. Владее английски, руски и немски език. От 2018 г. до 2022 г. работи в УМБАЛ „Св. Анна“ като лекар ординатор към Спешното приемно отделение и в Отделението по гастроентерология. От 2022 г. практикува в УМБАЛ „Лозенец“ и е част от екипа специлаисти на МЦ „МедИнс“.

ЗАПИШИ ЧАС