Д-р Михаил Тодоров е специализант по пневмология и фтизиатрия в София. Професионалните му интереси са в областта на бронхиална астма и ХОББ. Провежда функционално изследване на дишането и ехография на плевра. Д-р Тодоров не преглежда деца. Завършва Медицински университет – София през 2018 г. и към момента специализира пневмология и фтизиатрия в МБАЛ “Княгиня Клементина” –  София.

Има участия като изследовател в клинични проучвания в областта на ХОББ, астма, Covid-19. Бил е лектор на множество презентации в областта на болести на въздухоносните пътища. Член е на, Българското дружество по белодробни болести и Българската асоциация по клинични проучвания. Към момента д-р Тодоров практикува в МБАЛ “Княгиня Клементина” и Медицински център „МедИнс – Свети Герасим Кефалонийски“.

Запиши час