Неврологията е област на медицината, пряко фокусирана върху нервната система и разстройствата, които я засягат. Занимава се с диагностиката и лечението на заболявания на централната, периферната и вегетативната нервна система, тяхната обвивка, кръвоносните съдове и всяка тъкан, търпяща нервна стимулация.


Такива заболявания може да са исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт, субарахноидна хеморагия, мозъчни тумори, възпалителни заболявания на централната и периферна нервна система, вестибуларни нарушения, епилепсия, имуновъзпалителни заболявания като острия полирадикулоневрит тип Гилен-Баре и хроничния полирадикулоневрит и неговите варианти, автоимунни заболявания като миастения гравис и мозъчни васкулити, множествена склероза, болести на черепно-мозъчните нерви, радикулити, остра и хронична невропатна болка и главоболие, Паркинсонова болест, деменции, като Алцхаймер, наследствени невродегенеративни и невромускулни заболявания и други редки болести с неврологично засягане.