Терминът кардиология произлиза от гръцките думи „кардия“, което се отнася за сърцето и „логия“, което означава „изучаване на“. Кардиологията е клон на медицината, който се занимава със заболявания и нарушения на сърцето, които могат да варират от вродени дефекти до придобити сърдечни заболявания като коронарна артериална болест и застойна сърдечна недостатъчност.

Лекарите, специализирани в кардиологията, се наричат кардиолози и отговарят за медицинското управление на различни сърдечни заболявания. Основна част от работата на кардиолога по време на преглед е да измери жизнените показатели на пациента, съответно кръвното налягане и пулса му, а също така и да направи проверка на дишането, теглото,  и ръста на пациента. В зависимост от оплакванията, кардиологът може да извърши допълнителни изследвания.

В Медицински център “МедИнс – Св. Герасим Кефалонийски” се извършват електрокардиография (ЕКГ) – изследване на сърдечната дейност; ехографски преглед – ултразвукови изображения на вътрешната част на сърцето.

Д-р Мария Доцева
Д-р Петър Михов